BESTYRELSENS MEDLEMMER


Til afdelingsmødet (=beboermødet) onsdag den 14. september 2021 blev nedenstående beboere valgt ind i afdelingsbestyrelsen.


Bestyrelsen konstituerede sig med Formand, Næstformand og Kasserer den 25. september 2021
Formand: Rasmus Hansen


Næstformand: Tanja Hartmann


Kasserer: Camille Cederberg


Medlem: Mia Andersen


Medlem: Ledig


Medlem: Ledig


Medlem: Ledig


Suppleant: Mathilde Stentoft


Suppleant: Ledig