BEBOERKLAGER


Alle beboere samt besøgende på kollegiet skal følge reglerne bestemt i vores husorden. Hvis en beboer ikke overholder husordenen kan du i første omgang prøve at kontakte beboeren selv. Der kan også være situationer hvor man har brug for hjælp udefra til at løse et problem.


Du kan se husordenen her. Heri findes § 20 om klager.


Sådan klager du over en anden beboer

Klagen vedrørende overtrædelser af husordenen skal afleveres på skrift til administrationen. Dette foregår ved at du sender en mail til krk@ubsbolig.dk, hvori det beskrives hvem der klages over og hvorfor. Klagen skal indeholde angivelse af tid, sted og omstændigheder.


Flere beboere kan godt gå sammen om én klage i stedet for at sende flere enslydende individuelle klager; det gør det nemmere at behandle sagen hvis den er samlet i én klage.


Når administrationen har færdigbehandlet klagen orienterer de bestyrelsen, ejendomsinspektøren og den beboer, der har klaget, om resultatet.


Hvis klagen er berettiget sender UBSBOLIG en klageskrivelse til den beboer, der er klaget over og beder vedkommende om at overholde husordenen.


Hvis der er tale om grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan DUAB's organisationsbestyrelse og UBS Bolig opsige eller ophæve lejemålet. Advarsler forældes efter 12 måneder.


Støjklager

Hvis klagen drejer sig om støjende adfærd skal du være opmærksom på, at man mundtligt skal gøre den støjende beboer opmærksom på at støjniveauet er for højt mens den støjende adfærd står på. En støjklage skal respekteres første gang.


Hvis den støjende adfærd fortsætter kan man klage over beboerens støjende adfærd til bestyrelsen som beskrevet ovenfor.Sidst opdateret 15/12-2023