DEN FØRSTE TID EFTER INDFLYTNING


  • Du har sammen med lejekontrakten fået tilsendt en fejl- og mangelliste. Fejl- og mangellisten er til brug for fejl, der kan være overset ved indflytningssynet. Du har 14 dage fra din kontraktmæssige overtagelsesdato til at notere eventuelle yderligere fejl/mangler. Fejl- og mangellisten skal du aflevere til varmemesteren, som vil gennemgå den med dig. I vil sammen vurdere om der er tale om fejl, som skal udbedres eller om der er tale om fejl du kan leve med og blot ikke skal hæfte for ved fraflytning.


  • Er der forhold om lejemålets stand du og varmemesteren ikke kan nå til enighed om, har du mulighed for at skrive til UBSBOLIG A/S, så vil din sag blive gennemgået af driftschefen/projektlederen.


  • Indboforsikring - Det er vigtigt, at du selv tegner en indboforsikring. Ved f.eks. brand dækker kollegiets forsikring renovering af boligen, men ikke genhusning og skader på eget indbo (dine ting). Derfor anbefaler vi, at alle tegner en indboforsikring. Du bør evt. kontakte et forsikringsselskab for at høre hvilke andre forsikringer man bør have.


  • Reklamer - Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer og gratisaviser skal du tilmelde dig "Nej tak til reklamer og/eller ugeaviser" hos Post Danmark.
Kilde: http://www.ubsbolig.dk/sites/default/files/files/Velkomstfolder.pdf