DUAB - DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB


DUAB, De Unges Almene Boligselskab, er det selskab som ejer kollegiet. Ud over Lauritz ejer DUAB 22 andre afdelinger af almene boliger i form af kollegier samt familie- og ældreboliger, hvoraf langt størstedelen dog er kollegier.


DUAB's formål er at kunne tilbyde boliger, primært til unge og studerende, hvor der måtte være behov for det.


Se DUAB's vedtægter her.


DUAB har en bestyrelse på 7 personer, hvoraf to er udpeget af DIS-fonden, som var med til at stifte DUAB, en er udpeget af Københavns Kommune, og de resterende fire er beboere i de afdelinger, som DUAB ejer. Disse fire bestyrelsesmedlemmer vælges på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert forår. Alle afdelinger har ret til at møde op på repræsentantskabsmødet med to repræsentanter og alle beboere som måtte have interesse i at blive medlem af DUAB's bestyrelse, kan stille op til valg på repræsentantskabsmødet.Du kan læse mere på DUAB's hjemmeside.