Nedenfor ses reglerne for leje af festlokalet.


Festlokalet kan lejes en weekend, hvor et arrangement kan afholdes enten fredag, lørdag eller søndag. Leje koster 400kr.

Ved ønske om at leje festlokalet i hverdagene, kan dette ske mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag fra 10.00-21.00. Leje koster 200kr.


Resevering af festlokalet kan senest ske 7 dage før leje - bemærk at leje og depositum da skal betales indenfor 24 timer.


Regler for leje af festlokalet:


Inden leje af lokalet

Før du henvender dig til den festlokaleansvarlige bedes du læse reglerne for leje af festlokalet (hele dette dokument) og tjekke festlokalets kalender på lauritz.dk for at se om festlokalet er ledigt den ønskede dato. Bemærk dog, at udlejninger først bekræftes og noteres i den officielle kalender efter modtagelse af underskrevet lejekontrakt og leje. Du kan tidligst reservere lokalet tre måneder ud i fremtiden.

Ønsker du at leje lokalet, kontakt da festlokaleansvarlige på festlokale@lauritz.dk. I mailen skal du angive hvilken dato, du ønsker at leje lokalet, samt hvad lokalet skal benyttes til. Angiv yderligere dit fulde navn, lejlighedsnummer og telefonnummer.


Hvis datoen er ledig vil lokalet blive midlertidigt reserveret til dig, og du har derefter 7 dage til at underskrive lejekontrakten og sende den til festlokale@lauritz.dk, betale leje (á 400kr i weekend, 200kr for hverdage) og depositum (á 500kr) til MobilePay 4147QZ. Herefter reserveres lokalet endeligt, og du vil senest modtage nøglerne til festlokalet kl. 10.00 om fredagen, hvis du har lejet i weekenden, og kl. 10.00 på dagen, hvis du lejer på en hverdag. Husk, at nøglerne skal afleveres tilbage senest om søndagen kl. 20.00 efter arrangement i weekenden, og kl. 10.00 dagen efter arrangement i hverdagen. Efter nøgleudlevering er lejer selv ansvarlig for at meddele eventuelle fejl og mangler i lokalet. Dette skal gøres ved at sende en e-mail til festlokale@lauritz.dk før festen afholdes.


Der kan gå op til en måned før depositummet tilbagebetales, da den festlokaleansvarlige skal tjekke lokalet for eventuelle skader samt kontrollere rengøringen. Ved mangler kan dele eller hele depositummet trækkes. Er der tale om erstatningssager, vil depositummet blive tilbageholdt og sagen vil blive videregivet til bestyrelsen, der beslutter om erstatningen skal overstige depositummets størrelse. 


Ved leje i weekend gælder følgende: Uanset dagen for arrangementet skal festen lukke senest kl. 00:00 af hensyn til andre beboere på kollegiet. En gang om måneden kan der dog søges dispensation om at kunne afholde festen til kl 03:00. Dispensationen skal søges hos festlokale@lauritz.dk, men tildeles af bestyrelsen. Søndag skal arrangement afsluttes senst kl. 21.00.


Festlokalet udlejes kun til beboere på Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej. Festlokalet må ikke videreudlejes til andre. Lejeren af festlokalet skal altid være til stede under lejeperioden og er ansvarlig for alle eventuelle skader forvoldt under lejeperioden.


Det er et krav at arrangementet varsles med opslag i samtlige opgange (3-5-7-9-11-13). Opslagene skal hænges op på opslagstavlerne i opgangene 5 hverdage før arrangementet. Opslagene skal skrives på både dansk og engelsk (I kan bruge nedenstående udkast - kan enten skrives ud eller skrives i hånden). Der bliver trukket af depositummet, hvis opslagene kommer for sent op eller slet ikke bliver sat op samt hvis de ikke tages ned igen senest mandagen efter arrangementet. Praktisk information:

Det er tilladt at være op til 70 personer i lokalet af brandsikkerhedsmæssige årsager. Desuden er det strengt forbudt at overnatte i lokalerne.


Rengøringen af lokalerne skal udføres ud fra proceduren på checklisten. Det er meget vigtigt at checklisten udfyldes UNDER rengøringen. Kan noget på checklisten ikke udføres, skal dette noteres på checklisten. På checklisten skal der også angives hvis noget er gået i stykker under lejen.


Der er indgang til festlokalet fra både opgang 5 og 9. Det anbefales at lukke gæster ind i opgang 9, da der fra dørtelefonen i opgang 9 kan ringes på hos ”festlokalet” til telefonen i festlokalets køkken.


Ved baren er der opsat en støjalarm, som registrerer både støjen fra musikken og generelt i lokalet. Hvis lydniveauet befinder sig i det røde felt for længe vil anlægget slå fra og der skal skrues ned for musikken for at kunne tænde igen. Derfor må man som udgangspunkt heller ikke stille sit eget anlæg op eller have livemusik, da man derved ikke kan kontrollere støjen.


Vinduer og døre skal holdes lukkede så længe der spilles høj musik eller der er et højt støjniveau. Støjen dæmpes til et minimum, hvis der luftes ud. Støjmåleren er ikke en erstatning for god pli, men en hjælp til at holde et respektabelt lydniveau. Det vil sige: hvis der modtages klager/opfordringer fra naboer om at dæmpe musikken/støjen, skal dette gøres efter bedste evne.


Det er tilladt at ryge i køkkenet for at begrænse trafik og støj i opgang 5 og 9. Husk at lukke vinduerne, hvis der spilles høj musik.


Ved overtrædelse af regler kan depositummet tilbageholdes, og ved grove overtrædelser kan den festlokaleansvarlige i samråd med bestyrelsen blackliste lejeren af lokalet i 2 år.


Grove overtrædelser er blandt andet: 

  • Vold (du har ansvaret for dine gæsters adfærd)
  • Manglende tilstedeværelse af lejer
  • Manglende aflevering af nøgler til tiden
  • Åbne vinduer/døre under afspilning af musik
  • Større ødelagte ting / hærværk samt tyveriDu kan benytte dig af nedenstående formular for at leje lokalet. Du kan også kontakte den ansvarlige på festlokale@lauritz.dk.