FESTUDVALGET


Arbejdet

Festudvalget står for at planlægge og afholde fester på kollegiet. Tidligere fester har været introfest, halloweenfest, tour de chambre, fastelavnsfest, forårsfest, sankt hans og sommerfest. Nogle begivenheder er tilbagevendende, hvilket er op til festudvalget.


Arbejdet i festudvalget omfatter at være med til at planlægge festerne, handle ind til dem, klargøring og oppyntning af festlokalerne, stå bag baren under festen og oprydning dagen efter. Det kræver selvfølgelig at man er engageret og er klar på at gøre en indsats, men arbejdet er forholdvis begrænset, når vi er mange om det og der er derfor også plads til masser af spas.


Vores største udfordring er at få folk ud af lejlighederne og dukke op til arrangementerne. Så vi modtager rigtig gerne gode idéer til hvordan vi får reklameret godt for arrangementerne. Så ligger du inde med gode idéer, bør du overveje at være med eller kontakte os.Vil du være med?

Alle kan være med i festudvalget og man kan blive meldt ind på alle tider af året. Meld dig ind i vores Facebook-gruppe her. I denne Facebook-gruppe aftales næste møde og der kommunikeres omkring festudvalgets arbejde.