Økonomi

LAURITZ KOLLEGIET

ØKONOMI


Budget

Her kan du downloade budget for 2019, som blev godkendt på beboermødet den 20. september 2018.   


Regnskaber

Her kan du downloade de seneste regnskaber for kollegiet.


Årsregnskab for 2016


Årsregnskab for 2017Information om huslejen

Da Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej er en afdeling under en almen boligforening er det omfattet af den almene lejelov. Efter reglerne heri fastsættes den samlede husleje for boligerne i en afdeling, så der til enhver tid er dækning for afdelingens driftsudgifter. Det princip hedder balancelejeprincippet. Kort fortalt betyder det at udgifterne skal svare til indtægterne.


Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med UBSBOLIG et budget, der skal vedtages på beboermødet hvert år. Huslejen er en del af dette budget og den godkendes derfor også på det årlige beboermøde for alle beboere, der afholdes i september.
Copyright © All Rights Reserved